Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu, özünde bireylerin dil öğrenim süreçlerini takip edip kendilerini değerlendirebilecekleri kişisel bir dokümandır. Avrupa Konseyi onayında seçilmiş kurumlar adına kayıtlıdır. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları adına 2012.R0006 numarası ile Avrupa Konseyi veri tabanında kayıtlıdır.

Avrupa Konseyi’nin sitesinden aşağıdaki linki tıklayarak ülkeler bazında onaylı portfolyoları listeleyebilirsiniz.

Ülkeler bazında onaylı portfolyodaki yerimizi görmek için tıklayınız.

Avrupa Dil Portfolyosu temel olarak 3 bölümden oluşur.

  • Dil Biyografisi (Language Biography)
  • Dil Pasaportu (Language Passport)
  • Dosya (Dossier)

Türkiye’de kendi alanında kendi adına Avrupa Konseyi tarafından onaylanmış portfolyoya sahip olan tek kuruluştur. Amerikan Kültür® , 2004 yılından beri Avrupa Dil Portfolyosu’nun mantığını kurslarında ve okullarında oturtmuş ve yabancı dil eğitimlerine entegre edebilmiş bir kurumdur. Öğretmenler, kursiyerlere Avrupa Dil Portfolyosu’nu değerlendirme aşamasında ve sonrasında rehberlik etmektedirler. Ayrıca dünyada Avrupa Dil Portfolyosu’nu kullanarak her öğrencisine internet üzerinden online olarak kelime bilgisi ve dilbilgisini geliştirebilecekleri bir ara yüzü ücretsiz olarak sunmaktadır.